Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 21/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 17-5-2018
Αριθ. Πρωτ.: 65

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 21-5-2018 και ώρα 20:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (στάθμη Β’ ορόφου & δώματος)» εντός του τουριστικού καταλύματος με τίτλο “AMARYLLIS”, ιδιοκτησίας της «DELTAMARILIS SERVICE LIMITED», που βρίσκεται στην οδό Ι. Καναβού αριθ. 3 στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:9220/15-5-2018 εισήγησης του τμήματος Αδειοδοτήσεων για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανούσας αδειούχου Θύματος Πολέμου Λάμπου Πολυξένης, χα Ιωάννη, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας.
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.2972/26-3-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έµπροσθεν της εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος