Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο: 26340 – 38546
Fax: 26340 – 38546
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος 18-05-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθ. 87/17-05-2018 (ΦΕΚ τευχος Ά) δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα κατάργησης του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο υφιστάμενο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου.
Πλέον στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου περιήλθαν το Κρυονέρι και η Κάτω Βασιλική.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου εντός των επόμενων ημερών θα συγκαλέσει έκτακτα Διοικητικά συμβούλια τόσο στο Κρυονέρι όσο και στην Κάτω Βασιλική προκειμένου να ενημερωθεί από Φορείς –κατοίκους-επαγγελματίεςς για τα προβλήματα που υπάρχουν .
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου πλέον θα είναι παρόν να παρέμβει άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές.