Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 4/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-5-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10446

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Εκπρόσωπος Τ.Κ Σκάλας
5. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Καλαβρούζας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 4-6-2018, και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του τουριστικού καταφυγίου μέσω Intereg Ελλάδα –Ιταλία (εισηγητής κ. Φράγκος)
2. Συζήτηση επί αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ναυπάκτου» για το πλαίσιο προστασίας της λαϊκής περιουσίας και κατοικίας από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. (εισηγητής κ. Τσαγγουρνός)
3. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για αγώνα ποδηλασίας ‘’Bike Odyssey 2018’’ (Οκταήμερου αγώνα ορεινής ποδηλασίας) που θα πραγματοποιηθεί την 23 & 24 Ιουνίου 2018 στην Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Σύψας)
4. Επικαιροποίηση της 13/1998 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκάλας, ύστερα από αίτηση του κ. Νικολάου Ρήγα και ορισμός μελών που θα συμμετέχον στην επιτροπή εκτίμησης της αξίας προς ανταλλαγή ακινήτων. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Αναπλάσεις και οδοποιία Δ.Ε Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ Αράχωβας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Αράχοβας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης έµπροσθεν της εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Αποδοχή – Κατανομή ποσού 69.260,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, (Α΄ κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και ορισμός μελών παρακολούθησης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου 1ης ΓΕΝ και Δήμο Ναυπακτίας σε υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος Διαλογής στην πηγή οργανικών αστικών αποβλήτων και υγιεινοποίησης – κομποστοποίησης στο Δήμο Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σαλαμούρας)
12. Κάλυψη κενής θέσης μόνιμου προσωπικού – αναπλήρωση διορισθείσας υπαλλήλου που παραιτήθηκε, από τον επόμενο κατά σειρά στον «πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων». (εισηγητής κ. Φράγκος)
13. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για κάλυψη άμεσων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος)
14. Τροποποίηση-συμπλήρωση της αρ.143/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2018 (πυροπροστασία)». (εισηγητής κ. Φράγκος)
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ». (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
16. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Ελευθέριανης. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
17. Τοποθέτηση φωτιστικών στην Ναύπακτο & Αντίρριο. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
18. Ενίσχυση του κωδικού 30-7325.009 του προϋπολογισμού του 2018 για επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Αράχωβα. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
19. Μίσθωση ακινήτου για την μεταφορά του 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
20. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
21. Ορισμός ειδικής επιτροπής επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς-Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ναυπάκτου . (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
22. Ορισμός ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης στους Δημοτικούς-Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
23. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ, Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς δήμου Ναυπακτίας κατά το σχολικό έτος 2018-2019. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
24. Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων της πόλης Ναυπάκτου από το Λιμάνι έως το Ξενία. (εισηγητής κ. Σύψας).
25. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της κοινωφελούς εργασίας και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης. (εισηγητής κ. Σύψας)
26. Έγκριση Απολογισμού Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2017. (εισηγητής κ. Σύψας)
27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
28. Έγκριση συνδιοργάνωσης Δήμου με το Γυμναστικό Αθλητικό Σωματείο Ναυπακτίας “AΓΕΛΑΟΣ” της αθλητικής εκδήλωσης το “Αρχαίο Ασκληπιείο της Σκάλας Ναυπακτίας“ την 16 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο – Έγκριση δαπάνης – Αναμόρφωση προϋπολογισμού – ψήφιση πίστωσης. (εισηγητής κ. Σύψας)
29. Έγκριση συνδιοργάνωσης Δήμου με το Γυμναστικό Αθλητικό Σωματείο Ναυπακτίας “AΓΕΛΑΟΣ” της αθλητικής εκδήλωσης του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ορεινού τρεξίματος μονοπάτι & ανάβαση τύπου Vertical περιμετρικά του Ενετικού Κάστρου της Ναυπάκτου με την επωνυμία « 1ο ΕΝΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» την 17 Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή – Έγκριση δαπάνης – Αναμόρφωση προϋπολογισμού – ψήφιση πίστωσης. (εισηγητής κ. Σύψας)
30. Έγκριση Συνδιοργάνωσης του Φ.Ο. Ναυπάκτου «Ομόνοια» με τον Δήμο, για την διοργάνωση της εκδήλωσης Διεθνές Κύπελλο Κορασίδων Πετοσφαίρισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 22-24 Ιουνίου 2018 στο κλειστό Ναυπάκτου & στο κλειστό Γυμναστήριο Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας – έγκριση δαπάνη συμμετοχής Δήμου-αναμόρφωση προϋπολογισμού- ψήφιση πίστωσης. (εισηγητής κ. Σύψας)
31. Συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας ‘’Bike Odyssey 2018’’(Οκταήμερου αγώνα ορεινής ποδηλασίας) που θα πραγματοποιηθεί την 23 & 24 Ιουνίου 2018) στην Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Σύψας)
32. Έγκριση δαπάνης για επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων – διάθεση πίστωσης (εισηγητής κ. Σύψας).
33. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ναυπακτίας και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Προβάλλω τη Ναυπακτία» και ορισμός μελών παρακολούθησης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
34. Συμμετοχή του Δήμου στη Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Μαθηματικών «International Conference on Topology and its Applictions” & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
35. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών για μαθητές Δημοτικού και έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
36. Διοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας της εκδήλωσης «Ριζικάρια» και έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
37. Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Κέντρο Λόγου & Τέχνης & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
38. Διοργάνωση εκδήλωσης με την Προπαιδική – Παιδική Χορωδία Δήμου Ναυπακτίας και έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
39. Παραχώρηση αιγίδας του Δήμου Ναυπακτίας στην εκδήλωση «Στον κύκλο της ζωής με ιχνηλάτη την παράδοση». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
40. Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Γαλατά. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
41. Έκφραση γνώμης για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,84ΜW» (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.