Αλλαγές στη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

Ναύπακτος 30/5/2018

Προς
1. Πωλητές Λαϊκής Αγοράς
2. Αγοραστικό Κοινό

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι, λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων το πρόγραμμα

λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου για τις παρακάτω ημερομηνίες

διαμορφώνεται ως εξής:

1. Το Σάββατο 16/06/2018 Ανατολικά της πόλεως (ΣΚΑ)

2. Το Σάββατο 23/06/2018 Δυτικά-Σχολεία

3. Το Σάββατο 30/06/2018 Ανατολικά (ΣΚΑ)

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ