Παράταση προθεσμίας παραλαβής των προσφορών μέχρι 22-6-2018 του συνοπτικού διαγωνισμού υποέργου 3 της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στη Ναυπακτία» με κωδικό MIS – 5001995 «Ψηφιακές Διαδρομές στην Ιστορία»

Για την παράταση του διαγωνισμού αυτού, δείτε την σχετική απόφαση εδώ.