Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 17/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 13-6-2018
Αριθ. Πρωτ.: 79

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Κυριακή 17-6-2018 και ώρα 20:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:11352/13-6-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα την μελέτη με τίτλο «διερεύνηση λειτουργίας και εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στον άξονα Λ.Αθηνών – Ιλ.Τζαβέλα» που αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης.
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:10426/31-5-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ»
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:1678/25-5-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού» περιοχή Εβραιόλακα.
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:4578/28-3-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού» περιοχή Γήπεδο.
5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:10847/12-6-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού» περιοχή Κάστρο.
6. Έκφραση γνώμης επί αιτήματος της εταιρίας «Πλαστικά Κοτρώνη» με θέμα: Στήριξη δράσεων θερινού προγράμματος «Μαθαίνω την πόλη μου παίζοντας!».

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος