Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 18/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14-6-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11480

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 18-6-2018, και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης, συνδιοργάνωσης αγώνα ποδηλασίας ‘’Bike Odyssey 2018’’ (Οκταήμερου αγώνα ορεινής ποδηλασίας) την 23 & 24 Ιουνίου 2018 στην Ναύπακτο.
2. Εισήγηση για έγκριση μελέτης «Διερεύνηση λειτουργίας και εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στον άξονα Λ.Αθηνών – Ιλ.Τζαβέλλα» που αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης.
3. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έµπροσθεν της εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.
4. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ»
5. Παροχή γνώμης για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανούσας αδειούχου Θύματος Πολέμου Λάμπου Πολυξένης, χα Ιωάννη, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος