Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 18/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 14-6-2018
Αριθ. Πρωτ: 634

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέα Παναγιώτη α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Δευτέρα 18-06-2018 και ώρα 13:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Φούντα Ι. Ντέκα Β. Ο.Ε με εκπρόσωπο τον κ. Φούντα Ιωάννη, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για τη χρονική περίοδο από 13-06-2018 έως 30-09-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
2.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσιμιτσέλη Λάμπρου του Χρήστου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για τη χρονική περίοδο από 13-06-2018 έως 31-09-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
3.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Βασιλακοπούλου Χριστίνας του Ανδρέα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για τη χρονική περίοδο από 14-06-2018 έως 30-09-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
4.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για τη χρονική περίοδο από 14-06-2018 έως 30-09-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Λαουρδέκη Δημήτριου του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για τη χρονική περίοδο από 14-06-2018 έως 30-09-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καλαβριζιώτη Ανδρέα του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για τη χρονική περίοδο από 14-06-2018 έως 30-09-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δήμου Ναυπακτίας Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη δυτική προβλήτα Αντιρρίου, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 13-07-2018 έως 15-07-2018 και για την διοργάνωση του πανελλήνιου πρωταθλήματος Beach Volley 2018.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΚΔΑΠ (Morfosi) για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στoν παραθαλάσσιο χώρο πριν τα τείχη της πόλης στην παραλία Ψανής στις 24-06-2018 και ώρα από 17:00-22:00 και για την διοργάνωση της εκδήλωσης τους για τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μακρυγιάννη Χρήστου (Bike Odyssey) για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην παραλία Γριμπόβου και συγκεκριμένα στην Οδό Καθόδου Δωριέων για τη διεξαγωγή ποδηλατικού αγώνα την Κυριακή 24-06-2018 και ώρα από 10:00 -16:00 .
10.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Σίνη Κωνσταντίνας του Κων/νου για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον 78/2016 Χρηματικό κατάλογο ΔΛΤΝ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 18-04-2018 κατασχετήριου.
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Μπαλοδήμου Φωτεινής του Γεωργίου για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον 78/2016 Χρηματικό κατάλογο ΔΛΤΝ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 18-04-2018 κατασχετήριου και επιστροφή των χρημάτων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ