Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 19/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15/6/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11561

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 19-6-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Νομική εκπροσώπηση αιρετών ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου.
3. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς Δ.Ε. Αποδοτίας – Πλατάνου και Πυλήνης.
4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης