Διακίνηση και εμπορία του είδους Mullus barbatus (Κουτσομούρα) στην Ελληνική επικράτεια

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.