Παράταση προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης»

Δείτε την σχετική απόφαση εδώ.