Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης – 9/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-6-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12402

Π Ρ Ο Σ
1.Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων
3. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ.: 1.κ.κ.Αντιδημάρχους
2.κ.κ.Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

ΘΕΜΑ : «Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε την 9-7-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Προτάσεις για την αξιοποίηση Δημοτικού χώρου στην παραλία της Βαριάς
( πρώην Νεροτσουλήθρες )

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τρίτη 10-7-2018 ημέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Λουκόπουλος Παναγιώτης