Καταβολή οφειλών προς το Δήμο Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ναύπακτος 17/07/2018
Αριθµός πρωτοκόλλου 13795/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Καταβολή οφειλών προς το Δήμο Ναυπακτίας.

Παρακαλούνται οι οφειλέτες του Δήμου Ναυπακτίας, να προβούν σε εξόφληση των οφειλών τους προς το Δήμο έως 31-07-2018, διότι μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η υπηρεσία είναι αναγκασμένη να προχωρήσει στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και οποιοδήποτε άλλο μέτρο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Υπηρεσιών

Σύψας Ιωάννης