Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 24/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-7-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14061

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 24-7-2018, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό & εξωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΚΤΗΜΑ ΣΙΝΗΣ)» με τον διακριτικό τίτλο: “Copa Cabana”, ιδιοκτησίας κ. ΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ξηροπηγάδου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος