Βλάβη στον τηλεφωνικό αριθμό της Τ. Κ. Γαλατά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Ιλ. Τζαβέλλα 37
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
Fax: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 08-08-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει βλάβη στον τηλεφωνικό αριθμό 2631041491, της Τ. Κ. Γαλατά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επικοινωνία των δημοτών μας με το ΚΕΠ Γαλατά. Η βλάβη οφείλεται στα κυκλώματα του ΟΤΕ. Οι υπηρεσίες του ΟΤΕ έχουν ενημερωθεί για το πρόβλημα και εργάζονται για την αποκατάστασή του.
Ζητούμε την κατανόησή σας.