Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 24/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 20-8-2018
Αριθ. Πρωτ. 881

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέα Παναγιώτη α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Παρασκευή 24-08-2018 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των δημοσίων κτημάτων ΒΚ 283, 229 & 290 που βρίσκονται στην περιοχή Γριμπόβου εντός ΧΖΛ Ναυπάκτου χώρου για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης έτους 2018
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του «Lepanto Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων και Υπεραποστάσεων Ναυπάκτου» για παραχώρηση χρήσης του δρόμου της παραλία Ψανής.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρίθμ. 823/2018 αιτήσεως της κας Παντελή Νίκης του Αθανασίου .
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μπράτσου Σπυρίδων του Γεωργίου, για απλή παραχώρηση χρήσης χώρου εντός της Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου προς τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων & ομπρελών και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μεσύρη Αντωνίου του Γεωργίου για παραχώρηση χρήσης χώρου έναντι Ξενία για διεξαγωγή εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή .

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ