Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 27/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,  Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 28-8-2018
Αριθ. Πρωτ.: 104

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Μετά την ματαίωση της κατά την 27-8-2018 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.:102/23-8-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια Κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τρίτη 28-8-2018, και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχεται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

1. Χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε. «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ & «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόχειρου γεύματος)», που βρίσκεται επί της οδού Ναυμαχίας 11 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας, στον κ. Ανδρίτσο Ιωάννη του Παναγιώτη.
2. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας της κ.Παπαδογιώργου Διονυσίας, που βρίσκεται επί της οδού Ναυμαχίας αριθ. 46 στην Ναύπακτο – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Έκφραση γνώμης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου για τις ανάγκες του συνδέσμου Φιλολόγων Ναυπακτίας.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω ημερομηνιών.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος