ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Σεπτέμβριο θα λειτουργεί ως εξής:

 Το Σάββατο 01/09/2018 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκά.

 Το Σάββατο 08/09/2018 στο κέντρο έμπροσθεν της Βιβλιοθήκης.

 Το Σάββατο 15/09/2018 δυτικά έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.

 Το Σάββατο 22/09/2018 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκά.

 Το Σάββατο 29/09/2018 στο κέντρο έμπροσθεν της Βιβλιοθήκης.

Από το Αρμόδιο Τμήμα