Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 12/9/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7- 9-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 17012

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο Τ.Κ Μακύνειας
5. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Κεντρικής
6. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Καλαβρούζας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 12-9-2018, και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 447ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
2. Έκφραση γνώμης για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης 30MW», στις θέσεις «Λυκότρυπες-Στρογγυλοράχη-Ασημορράχη» των ΔΕ Χάλκειας και Αντιρρίου, Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
3. Ένταξη του Δήμου Ναυπακτίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και τον Εμπορικό σύλλογο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». (εισηγητής κ. Σύψας)
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
5. Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2018 . (εισηγητής κ. Σύψας).
6. Συγκρότηση επιτροπής εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σύψας).
7. Ανάκληση της υπ’αριθμ.331/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του έργου «Αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Αντιρρίου». (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
8. Έγκριση παράτασης της από 3/5/2017 Προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Ναυπακτίας για την κατασκευή έργων και σύνταξη μελετών ύδρευσης – αποχέτευσης σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
9. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στην 3η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σύψας)
10. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Σύψας).
11. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ο οποίος μετά του εκπροσώπου της ΤΚ Κεντρικής θα συμμετέχουν στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος για την εκμίσθωση με απευθείας ανάθεση από το Δήμο Ναυπακτίας ενός δωματίου του τέως Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Κεντρικής στον ΟΤΕ Α.Ε. (εισηγητής κ. Σύψας).
12. Παράταση μίσθωσης οικοπέδου εμβαδού 975,86 τ.μ. ιδιοκτησίας κ. Ανδριάννα Γυμνάου που βρίσκεται στην περιοχή Γρίμποβο της ΔΚ Ναυπάκτου και χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης οχημάτων. (εισηγητής κ. Σύψας).
13. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΔΕ Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
14. Ηλεκτροδότηση του δικτύου φωτισμού της πλατείας στην ΤΚ Αναβρυτής. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ για το βυτιοφόρο υπηρεσίας Περιβάλλοντος). (εισηγητής κ. Φράγκος).
16. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ για την υπηρεσία Περιβάλλοντος – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας). (εισηγητής κ. Φράγκος).
17. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (1 ΥΕ Εργατών Γεν. Καθηκόντων για συντήρηση αύλειων χώρων παιδικών σταθμών). (εισηγητής κ. Φράγκος).
18. Αίτημα για σύσταση και λειτουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) ή παραρτήματος στο δήμο μας – Πρόγραμμα εντασσόμενο στο ΕΣΠΑ 2014-2020. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
19. Εγγραφή νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
20. Διακοπή της φιλοξενίας παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
21. Διοργάνωση εκδήλωσης «Γιορτή τηγανίτας και γλυκού» στον Πόδο Ναυπακτίας και έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
22. Διοργάνωση περιβαλλοντικής – πολιτιστικής δράσης και έγκριση δαπανών στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
23. Διοργάνωση «Γιορτής κάστανου & τσίπουρου» στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
24. Διοργάνωση «Γιορτής κάστανου» στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
25. Διοργάνωση εκδήλωσης γευσιγνωσίας (με μανιτάρια) στην Κεντρική ΔΕ Αποδοτίας & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
26. Διοργάνωση εκδήλωσης «Γιορτή κρασιού» στη Βομβοκού ΔΕ Ναυπάκτου και έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
27. Τροποποίηση της 40/2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου για ορισμό τακτικού ελεγκτή για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΝ έτους 2017, λόγω συνταξιοδότησης (εισηγητής κ. Κονίδας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.