Διακίνηση και εμπορία του είδους Mullus barbatus (κουτσομούρα) στην Ελληνική Επικράτεια

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.