ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Οκτώβριο θα λειτουργεί ως εξής:

 Το Σάββατο 06-10-2018 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.
 Το Σάββατο 13-10-2018 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκά.
 Το Σάββατο 20-10-2018 στο κέντρο έμπροσθεν Βιβλιοθήκης.
 Το Σάββατο 27-10-2018 Δυτικά έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.

Από το Αρμόδιο Τμήμα