Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 9/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5/10/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19408

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 9-10-2018 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου μας.
2. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης.
3. Εξέταση αιτήματος Χρήστου Πολύδωρου για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
4. Εξέταση αιτήματος Ευθυμίου Νικολάου για εξωδικαστικό συμβιβασμό .
5. Εξέταση αιτήματος Θεοδώρου Βασιλόπουλου για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
6. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επέκταση σύνδεσης στην Τ.Κ. Γαυρολίμνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης