ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣKENTKOIN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Ταχ.Δ/νση: Θ.Νόβα 16 (πλησίον πλατείας Πια)
Τηλ:26340 38630- 38638-39-40-41 FAX:2634021673
Email:1) kentrokoinotitas@nafpaktos.gr
2) kkoinotitasroma@nafpaktos.gr
Ναύπακτος 11-10-2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ναυπακτίας ενημερώνει ότι: «βάση της υπ’αρίθμ. 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ(Ελλάδα)» ξεκίνησαν για το 2018, οι αιτήσεις για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Το επίδομα για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών παρέχεται στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα(οι δικαιούχοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα εώς 3.000,00 ευρώ λαμβάνουν επίδομα 600,00 ευρώ και για ετήσιο εισόδημα από 3.000,01 εώς 4.700,00 ευρώ το ύψος επιδόματος κυμαίνεται στα 300,00 ευρώ ).
Η κατάθεση των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται στα κατά τόπους αρμόδια ΚΕΠ.

Ο Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Σιαμαντάς