Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου A του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 6/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ναύπακτος 1-11-2018 Αριθ. Πρωτ. 1090

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέα Παναγιώτη α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Τρίτη 6-11-2018 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
2. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε υπαλλήλου Δήμου Ναυπακτίας για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την τακτοποίηση του κτιρίου του Ναυτικού Ομίλου.
3.Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου σε προσφυγή Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου κατά του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας.
4.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Λιάγκου Κωνσταντίνου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4504/2017, της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
5. Αποδοχή και παραλαβή της Μελέτης με τίτλο : « Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Ακτομηχανική Διερεύνηση του Τουριστικού Καταφυγίου στο Γρίμποβο Ναυπάκτου»
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αγγελή Χρήστου του Απόστολου για παραχώρηση χώρου επιφάνειας 150,00 τμ. στην περιοχή Γριμπόβου, συγκεκριμένα στην οδό Καθόδου Δωριέων στο ύψος της Νυμφών & Πλαστήρα, έμπροσθεν από το κατάστημα ανταλλακτικών κ. Πατσαλού και για το χρονικό διάστημα των 2 μηνών από 1-12-2018 έως 1-2-2019 για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών Λούνα Πάρκ .
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρίθμ. 823/2018 αιτήσεως της κας Παντελή Νίκης του Αθανασίου .

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ