Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 5/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1-11-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 21521

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 5-11-2018, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της κ. Τσουκαλά Παναγιώτας που βρίσκεται επί της οδού Μανασσή 14 στη Ναύπακτο.
2. Δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αμφίσσης στο Ο.Τ.189.
3. Έκφραση γνώμης για την ΜΠΕ για το έργο: «Εγκατάσταση παραγωγής Υδρογόνου Παροχής 200 Νm3/h και τροφοδότηση κυψέλης καυσίμου 300 Kw για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας ¨ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΟΕ¨, σε γήπεδο 11,4 στρ, ΤΚ Κάτω Βασιλικής, ΔΕ Χάλκειας, Δ.Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νίας».

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος