ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-10-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Νοέμβριο θα λειτουργεί ως εξής:

 Το Σάββατο 03-11-2018 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκά .
 Το Σάββατο 10-11-2018 στο κέντρο έμπροσθεν Βιβλιοθήκης.
 Το Σάββατο 17-11-2018 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.
 Το Σάββατο 24-11-2018 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκά.

Από το Αρμόδιο Τμήμα