Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 12/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-11-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22059

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

Κοιν.: Τσουκαλά Παναγιώτα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 12-11-2018, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της κ. Τσουκαλά Παναγιώτας που βρίσκεται επί της οδού Μανασσή 14 στη Ναύπακτο.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος