Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 20/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-11-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22600

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 20-11-2018 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τιμής παραβόλου υπέρ του Δήμου για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος, καθώς και για την ετήσια ανανέωση των χορηγούμενων αδειών.
2. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος.
3. Έγκριση νομικής στήριξης- δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Πταισματοδικείου Ναυπάκτου του αντιδημάρχου κ. Κοτσανά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης