Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2022 (Γεννημένων το έτος 2001) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ∆ελτίου Απογραφής

Δείτε το σχετικο έγγραφο.