Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 27/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-11-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 23132

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 27-11-2018, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (όροι και προϋποθέσεις).
2. Εισήγηση για «Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση – ανάδειξη του τμήματος του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής».
3. Εισήγηση για τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος