Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 10/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6-12-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 24201

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 10-12-2018, και ώρα 17:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’αριθμ.152/2018 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν περί συμψηφισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν προς το Δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγήτρια κ. Σμπούκη).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Εισηγητής κ. Σύψας)
3. Έγκριση προγράμματος χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 44/2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας περί «Έγκρισης Ισολογισμού ΚΕΔΝ έτους 2015» (Εισηγητής κ. Κονίδας)
5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας περί «Έγκρισης Ισολογισμού ΚΕΔΝ έτους 2016» (Εισηγητής κ. Κονίδας)
6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την σύνταξη «Γεωτεχνικής μελέτης και μελέτης θεμελίωσης Τουριστικού Λιμένα Ναυπάκτου» με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Φράγκος).
7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) των ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας Αποδοτίας, Πυλήνης και Πλατάνου. (Εισηγητής κ. Φράγκος)
8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας Χάλκειας και Αντιρρίου. (Εισηγητής κ. Φράγκος)
9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας. (Παροχή τροφής σε αδέσποτα ζώα). (Εισηγητής κ. Φράγκος)
10. Έγκρισης Μνημονίου «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» στο Δήμο Ναυπακτίας έτους 2018-2019. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
11. Έγκριση Επικαιροποίησης Μνημονίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων στο Δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
12. Συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2019. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
13. Τροποποίηση φωτιστικού σώματος στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
14. Τοποθέτηση φωτιστικού στην Τ.Κ. Γαλατά. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.