Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τροφίμων των ομάδων: (Α΄) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, (Β΄) ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟΥ (Δ΄) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και (Ε΄) ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ναυπακτίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ναύπακτος 11/12/2018
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου 24419/2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοζώνη
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημ.
Τηλ.2634038290
FAX: 2364021933

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τροφίμων των ομάδων:
(Α΄) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, (Β΄) ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟΥ (Δ΄) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και (Ε΄) ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με την Αριθμ. 463/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Αριθμ. 23/2017 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και την Αριθμ. Πρωτ. 7979/27-4-2018 διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

Κατεβαστε τα σχετικα εγγραφα εδω.

Ο Αντιδήμαρχος

Σύψας Ιωάννης