Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 18/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ ΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14-12-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 24810

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 18-12-2018 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της με αριθμό 445/13-11-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Αϋφαντής).
3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Αποστολοπούλου).
4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Ραυτόπουλος).
5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Χριστογιάννης).
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Κοντογιάννη).
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Μπομποτά).
8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Μητσοπούλου).
9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Κυρίτση).
10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Μακκός).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης