Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 27/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ ΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-12-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 25437.

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 27-12-2018 και ώρα 09:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Ζορμπάς).
2. Απαλλαγή υπολόγου προέδρου κ. Λαδιά Παναγιώτη Χρήστου της Τ.Κ. Κάτω Χώρας του Δήμου Ναυπακτίας .
3. Εξέταση αιτήματος της «ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ», για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.
4. Εξέταση αιτήματος της «Πελοπόννησος Πατρών Εκδόσεις Α.Ε.» για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς .
5. Εξέταση αιτήματος Κορκόντζηλα Αντωνίου για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.
6. Εξέταση αιτήματος Κυρίτση Κων/νου για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς .
7. Εξέταση αιτήματος Βασιλόπουλου Νικολάου για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.
8. Εξέταση αιτήματος της «Κουτσοσπύρος Χρ. & Σια Ο.Ε.» για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς .
9. Εξέταση αιτημάτων των α) Πέτρου Σμάνη, β) της «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ » και γ) της «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης