Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο «Ξενία» ορίστηκε ως χώρος φιλοξενίας αστέγων

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενόψει επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών όρισε ως χώρο φιλοξενίας αστέγων, την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο «Ξενία».

Τηλ. Επικοινωνίας : κ. Σιαμαντάς Γεώργιος 6944208686, 2634022552.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-12-2018