ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων, του Δήμου Ναυπακτίας για χρονικό διάστημα ενός έτους. – Ορθή Επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου 927/2019
Ναύπακτος 17/01/2019

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00€

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας γνωστοποιεί την υπηρεσία ασφάλισης οχημάτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€ (πέντε χιλιάδες ευρώ).
Η διενέργεια της υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Η διενέργεια της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς μέχρι 25/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.
Η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Ναυπακτίας, αφορά τα κατωτέρω οχήματα:
CPV 66510000-8

1) Κ.Α. 10-6253 έναντι του ποσού των 600,00€ για τα κατωτέρω οχήματα:

Α/Α Αριθ.κυκλ Εργοστάσιο Είδος οχήμ. Φ.Ίπποι Υπηρεσία
1 ΚΗΥ – 7683 Τζιπ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 10
2 ΚΗΥ-7670 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 9 10

2) Κ.Α. 20-6253 έναντι του ποσού των 1.000,00€ για τα κατωτέρω οχήματα
1 ΚΗΥ – 7698 IVECO MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ 35 20
2 KHΙ – 3209 VOLVO VOLVO ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 33 20

3) Κ.Α. 30-6253 έναντι του ποσού των 1.400,00€ για τα κατωτέρω οχήματα
1 ΚΗΥ – 7676 SEAT IBIZA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 30
2 KHY – 7688 VW ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 30
3 ΜΕ – 74712 JCB PERKINS JCB 93 πραγμ. Ισχύ 30
4 ΚΗΟ – 6984 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 17 30
5 ME-51238 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 97 πραγμ. Ισχύ 30

4) Κ.Α. 70-6253 έναντι του ποσού των 2.000,00€ για τα κατωτέρω οχήματα
1 ΚΗΟ-6989 MAZDA ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 70
2 ΚΗΟ – 6993 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 70
3 ΚΗΥ-7684 TOYOTA-HILUX ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 70
4 ΚΗΥ-7686 TOYOTA-HILUX ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 70

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της αρ. 01/2019 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και να την προμηθευτούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου Ναυπακτίας και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (Τέρμα Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634038290).

 

Δείτε την τεχνική περιγραφή εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς εδώ.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ