Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο γραφείο Ναυπάκτου ξεκινάει στις 28/01/2019.

 

 

BANNER (1)