Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 29/1/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25 -1-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1493

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 29-1-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
2. Άσκηση αναίρεσης κατά της 39/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς.
3. Κατάργηση δίκης με Δ. Ντάρλα σε συνέχεια της τελεσίδικης 194/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
4. Κατάργηση δίκης με την ΕΕ με την επωνυμία ‘ΝΤΑΡΛΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ’ σε συνέχεια της τελεσίδικης 195/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης