ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28-1-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Φεβρουάριο θα λειτουργεί ως εξής:

 Το Σάββατο 02-02-2019 στο κέντρο έμπροσθεν Βιβλιοθήκης.
 Το Σάββατο 09-02-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.
 Το Σάββατο 16-02-2019 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκα.
 Το Σάββατο 23-02-2019 στο κέντρο έμπροσθεν Βιβλιοθήκης.

Από το Αρμόδιο Τμήμα