Πιθανή υπερχείλιση του ταμιευτήρα Ευήνου

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.