1η τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.