2η τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.