ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Απρίλιο θα λειτουργεί ως εξής:

 Το Σάββατο 06-04-2019 στο κέντρο έμπροσθεν Βιβλιοθήκης.
 Το Σάββατο 13-04-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.
 Το Σάββατο 20-04-2019 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκα.
 Το Σάββατο 27-04-2019 στο κέντρο έμπροσθεν Βιβλιοθήκης.

Από το Αρμόδιο Τμήμα