Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 16/7/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12 -7 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12543

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 16-7-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της από 15-3-2019 (19SYMV004623339) σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Διάδρασις Λαδάς Ι και ΣΙΑ Ο.Ε. και του Δήμου Ναυπακτίας που αφορά στην Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία – Υποέργο: 3 «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ».
2. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την Υπηρεσία: «Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Αποδοτίας, Πλατάνου Πυλήνης».
3. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την Υπηρεσία: «Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Ναυπάκτου Αντιρρίου και Χάλκειας».
4. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2019-2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης