ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

Ναύπακτος 01/08/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ θα λειτουργεί ως εξής:

□ Το Σάββατο 03-08-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.

□ Το Σάββατο 10-08-2019 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκα.

□ Το Σάββατο 17-08-2019 στο κέντρο έμπροσθεν της Βιβλιοθήκης.

□ Το Σάββατο 24-08-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.

□ Το Σάββατο 31-08-2019 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκα.

Από το Αρμόδιο Τμήμα