ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

Ναύπακτος 03/09/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Σεπτέμβριο, θα λειτουργήσει ως εξής:

 Σάββατο 07-09-2019 στο κέντρο της πόλεως έμπροσθεν της Βιβλιοθήκης.

 Σάββατο 14-09-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.

 Σάββατο 21-09-2019 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.

 Σάββατο 28-09-2019 στο κέντρο της πόλεως έμπροσθεν της Βιβλιοθήκης.

Από το Αρμόδιο Τμήμα