Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 13/9/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-9-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15967

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Παρασκευή 13-9-2019 και ώρα 09:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2019.
3. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής.
4. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών κατάθεσης αίτησης και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη λήγουν στις 30-09-2019 και πρέπει να διεκπεραιωθεί ομαλά η διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών συμμετοχής και είσπραξης των ανάλογων τελών και επί πλέον αμέσως μετά με απόφαση της Ο.Ε πρέπει να καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Πάρκ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος