Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 19/9/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-9-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16376

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 19-9-2019 και ώρα 09:45 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Καθορισμός όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου για εγκατάσταση και
λειτουργία Λούνα Παρκ κατά την διάρκεια εμποροπανήγυρης έτους 2019 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της ανάγκης να περαιωθεί η διαδικασία της εκμίσθωσης το συντομότερο δυνατόν.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος