Άσκηση αντιμετώπισης εκτάκτου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης (Π. Δ. 11/2002)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 38546
Fax: 26340 – 38546
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 25-09-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Άσκηση αντιμετώπισης εκτάκτου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης (Π. Δ. 11/2002)

Σας ενημερώνουμε ότι στις 26-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην περιοχή της ανατολικής προβλήτας Αντιρρίου η υπηρεσία μας θα πραγματοποιήσει άσκηση για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας .
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης άσκησης .
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ