ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

Ναύπακτος 31/10/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Νοέμβριο, θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 02-11-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.

Το Σάββατο 09-11-2019 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.

Το Σάββατο 16-11-2019 στο κέντρο της πόλεως έμπροσθεν της Βιβλιοθήκης.

Το Σάββατο 23-11-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.

Το Σάββατο 30-11-2019 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.

Από το Αρμόδιο Τμήμα